Vad är scouting?
Om ditt barn just har, eller tänker börja i scouterna; så säger vi… Välkommen till Vendelsö Scoutkår!

Den här informationen är tänkt att besvara en del av dina frågor om vad scouting är och ge dig lite mer information om vår scoutkår. Det finns två sätt att se på scouting.
Ur scoutens synvinkel handlar det hela om lek och äventyr. I scouterna får scouten vara ute i naturen och lära sig nya saker. Scouten får också leka och ha kul tillsammans med både gamla och nya kompisar.
Ur föräldrarnas synvinkel är det allt detta och mycket mer! Scouter får lära sig ta hänsyn och respektera andra, hjälpas åt och visa respekt för naturen. I scouterna kommer ditt barn att få många fina minnen och erfarenheter.


Hur blir man scout?
I vår scoutkår kan man gå med i scouterna från 3 års ålder.

- Familjescouting 3-8 år.
- Spårarscout Åk. 2-3
- Upptäckarscout Åk. 4-5
- Äventyrarscout Åk. 6-8
- Utmanarscout Åk. 9 och upp till 17 år
- Roverscout 18 år och uppåt

I medlemsavgiften ingår en kollektiv olycksfallsförsäkring och en tidning.
Scout, som utkommer med fyra nummer om året riktar sig till medlemmar under 13 år.

Riksorganisationen Scouterna
Riksorganisationen Scouternas verksamhet är öppen för alla oavsett religion eller nationalitet. Riksorganisationen Scouterna, som har demokratisk grundsyn, är partipolitiskt fritt och tillåter ej partipolitisk påverkan, men ser politisk medvetenhet hos medlemmarna som angelägen.


Mål
Riksorganisationen Scouterna är enligt dess stadgar en självständigt arbetande ideell förening med uppgift att:
- Ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens anda.
- Hjälpa medlemmar att i samverkan med andra utvecklas som individer och medmänniskor med samhällsansvar.
- Ge medlemmarna kunskap och ansvarskänsla för miljön.
- Genom friluftsliv väcka känslan för naturen.
- Som en del av världsscoutrörelsen verka för medvetenhet och förverkligande av FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna


Metoder
Lära genom att göra
I scouterna får var och en utifrån sin egen förmåga prova på de olika programpunkterna som erbjuds, genom att själv prova olika lösningar. Naturligtvis finns det vuxna ledare som ger stöd utan att förta den spänning man upplever när inte alla svar är skrivna.

Den lilla gruppen (patrullen)
I scouterna arbetar vi i små grupper. Att den lilla gruppen främjar möjligheterna till personlig utveckling och ett gott självförtroende har man kommit fram till under de senaste åren, men detta har scouterna redan gjort sedan 1907. Det egna ansvaret i gruppen stegras naturligtvis med ålder och kunskap. Det är inte ovanligt att dessa patruller blir ett kamratgäng många år framåt.

Friluftsliv
Naturligtvis är vistelse i skog, mark och sjö en stor del av vår verksamhet. Det är här vi får de upplevelser som känns så sköna att bära med sig i livet. Många barn och ungdomar saknar idag dessa upplevelser och äventyr. Möjligheterna till spänning och äventyr är oändliga när man är ute. Äventyr för de minsta kan vara att för första gången göra en endags-utfärd till skogen och göra en stor lägereld. För de lite äldre kan det vara den första egna hajken där det kan bli både bergsklättring, forsfärder, segling och paddling.
För de vuxna kan så småningom äventyret bestå av att resa ut i världen och träffa andra scouter.

Organisation
Vendelsö Scoutkår ingår i Södertörns Scoutdistrikt. Alla kårerna i distriktet samarbetar i form av kurser för ledare och assistenter, tävlingar, läger etc. 
Varje scoutkår har stadgar i enlighet med Riksorganisationen Scouternas beslut och styrs av en kårstyrelse som leder kårens arbete.
Scoutingen bedrivs förstås huvudsakligen inom avdelningen där det kan ingå ca 25 scouter.


Scoutdräkten
När scoutrörelsen startade i början av 1900-talet infördes scoutdräkten av flera anledningar. Vanliga kläder var vid den tiden inte lämpliga för rörliga lekar och friluftsliv. Scoutrörelsens grundare Lord Robert Baden-Powell menade också, att en enhetlig dräkt minskar skillnader som kunde finnas genom olika sociala grupperingar i samhället.
Detta gäller även idag. Omkring 25 miljoner scouter över hela världen bär idag scoutdräkt.
Sedan maj 2007 har alla scouter i Sverige en gemensam scoutdräkt, det viktigaste med den nya scoutdräkten är att den ska kännas välkomnande. Alla scouter ska få bära det plagg de känner sig mest bekväma i, därför består den dräkten av en kollektion med olika plagg. T-shirt med lång och kort ärm, pikétröja och skjorta med lång och kort ärm.
Till scoutdräkten bär vi halsduk. I Vendelsö Scoutkår har vi en egen halsduk som är vackert brun-orange. Den kan vara i olika färger och visar till exempel vilken kår scouten är med i.
Märkena som vi sätter fast kan visa flera olika saker, till exempel om vi varit med på ett läger, vilken patrull vi tillhör eller hur gamla vi är.


Hur anmäler man sig?
Anmälningslappar delas ut i god tid till blivande 2:a-klassare. Det går även bra att anmäla sig via denna hemsida.


Din roll som förälder i scoutkåren
Naturligtvis vill du att din scout skall få ut det mesta möjliga av sin fritid. Vi vill också att du som förälder ska ha möjlighet att få ut någonting av scouting. Scoutrörelsen är en ideell organisation och helt beroende av frivilliga insatser.

Både kårstyrelsen och avdelningsledarna behöver din hjälp för att verksamheten skall fungera.

Dina insatser kan t.ex. bestå av att:
- hålla scoutstugan och lokalen i gott skick
- hjälpa till med matinköp inför övernattningar och läger
- organisera kårens olika försäljningar vid Julbasaren
- skjutsa och hämta barn vid övernattningar och läger
- hjälpa till med underhåll av material
- vara aktiv i arbetet med lotterier och liknande
- delta i avdelningsarbetet
- vara med i kårstyrelsen som kassör, sekreterare el dyl.

Som sagt, vi är beroende av föräldrarnas insatser för verksamheten.


Kostnader
Medlemsavgiften är 580:-/termin. (falmiljescouting 120:-/barn/termin) Ett verksamhetsår består av 2 terminer.
Där utöver tillkommer kostnader för läger och övernattningar.
En helgövernattning brukar kosta ca 150-200 kronor för mat, hyra och programmaterial. Ett sommarläger på 7-10 dagar brukar kosta ca 2400 kronor för upptäckar- och äventyrarscouter men ca hälften för spårarscouter eftersom de brukar vara på läger ca 4 dagar.
Andra kostnader är t.ex. scoutskjorta, halsduk m.m. För närvarande ca 200 kronor.

En spårarscout kräver som regel ingen annan utrustning än vanliga friluftskläder, bra stövlar och scoutskjorta med tillbehör.
Ju äldre scouten blir, desto bättre friluftsutrustning behövs.
Från ungefär 12 års ålder sker de flesta hajker utomhus. Scouten behöver en rejäl sovsäck, ett liggunderlag, ett par vandrarkängor/stövlar och en ryggsäck med avbärarbälte.
Om Ditt barn saknar utrustning, hör efter med avdelningsledaren. Det kan finnas som begagnat eller att låna.

Försäkring
Kåren och alla våra medlemmar är försäkrade genom Provins Insurance.
Läs mer om våra försäkringar på www.provins.nu/scouterna


Funktionaliteten byggd och administreras av Curt Melin