Vendelsöscoutkår i siffror
1 jun 23 Kl: 14:51
 
FlickorPojkarTotal
  Vendelsöscoutkår 129 170 299  
    - Ledare 31 40 71  
    - Övriga ledare 18 34 52  
    - Stödpersoner 2 3 5  
    - Scouter (<18år) 78 93 171  
 
  Kårstyrelsen 5 2 7  
 
 

Funktionaliteten byggd och administreras av Curt Melin