Ledarrekrytering
Ledarrekryteringsgruppen arbetar primärt med kårens långsiktiga försörjning av ledare. I detta ingår bl.a. att stimulera seniorscouter till att bli ledare, hålla löpande kontakt med "gamla" kårmedlemmar samt skapa bra förutsättningar för att rekrytera in och behålla föräldrar som ledare. Gruppen organiserar också "fadderverksamhet" för nya ledare i kåren.

 

Funktionaliteten byggd och administreras av Curt Melin