Resurs
Resursgruppen är en pool av kårfunktionärer som kan rycka in och stötta avdelnings- verksamheten med specifika kunskaper och hålla i delar av ett avdelningsmöte. Resursgruppen håller en lista över kårfunktionärer, vad de kan hjälpa till med och på vilken nivå. När en person från resursgruppen håller i en aktivitet på ett avdelningsmöte innebär detta att man också har med ett färdigt upplägg inklusive allt material.

 

Funktionaliteten byggd och administreras av Curt Melin