Julmarknad
Julmarknadsgruppen är ansvarig för att ordna en julmarknad 1:a advent. Julmarknadsgruppen skall tillsammans med Valborgsgruppen minst möta budgetens krav på intäkter.

 

Funktionaliteten byggd och administreras av Curt Melin