Tält
Tältgruppen håller ordning på kårens tält, skickar in på lagning, budgeterar för nyinköp.

 

Funktionaliteten byggd och administreras av Curt Melin