Tält
Tältgruppen håller ordning på kårens tält, skickar in på lagning, budgeterar för nyinköp.

 
 
 
 Leena Leena Petersen
 Iwg Ingvar Wassberg


Funktionaliteten byggd och administreras av Curt Melin